Close

חניוני קמפינג/חניוני לילה לקרוואנים

'קרוואן קלאב' שמה לעצמה כמטרה למפות את כל חניוני הקרוואנים בישראל, ולפנות אל כל הגופים הציבוריים והפרטיים

ולהגדלת המודעות והצורך  בחניוני קרוואנים נוספים בישראל.

מעכשיו, תוכלו להתעדכן באתר בחניוני קמפינג/ חניוני לילה, בין אם חיפשתם חוף מוסדר ובין אם מדובר בחניון שטח.

Sort

מבצעים